Skip navigation MENU

Vrucht van de Geest

Geplaatst op 27-01-2018 in Blog.

Op zaterdag 13 januari 2018 hebben we het met elkaar gehad over de Vrucht van de Geest. Eerst hebben we aan de hand van een opdracht de verschillende onderdelen van de vrucht van de Geest moeten raden en daarna zijn we in groepjes uiteen gegaan. In deze groepjes hebben we het één en ander behandeld over dit onderwerp. Misschien heb jij dit gemist of wil je alles nog weer even rustig terug lezen. Dat kan! Lees dan lekker verder.

Uiteraard staat de vrucht van de Geest in de bijbel. Dit staat in Galaten 5: 22-23a. Lees dit eens. De vrucht van de Geest bestaat uit 9 eigenschappen die je als christen hebt. Nu kun je denken van ‘hmm, deze eigenschappen bezit ik lang niet allemaal’, maar wanneer jij hebt besloten om achter Jezus aan te gaan, zal je ook de Heilige Geest ontvangen en daarbij ook de vrucht van de Geest. Je moet de Heilige Geest alleen wel de ruimte geven om aan het werk te gaan in jouw leven en om de vrucht te laten groeien. Dus je hebt de eigenschappen wel, je moet hier alleen in gaan groeien en ontwikkelen.

Er wordt vaak gesproken over de vruchten van de Geest, in meervoud dus. Maar het gaat om één vrucht van de Geest, de eigenschappen kunnen niet los gehaald worden van elkaar. Je hebt alle eigenschappen en kunt ook in alles gaan groeien.

Laten we eens kijken naar de verschillende eigenschappen en wat het precies inhoudt

 1. Liefde – dit houdt in dat je anderen om je heen liefhebt om wie diegene is (een schepsel van God), niet om wat diegene jou geeft. Dit betekent niet dat je iemand goed behandelt omdat je dat een goed gevoel geeft over jezelf.
 2. Vreugde (blijdschap) – je verheugt je in God, je vindt in God je blijdschap omdat Hij prachtig en geweldig is. Belangrijk punt hierbij is dat het hier niet gaat om blij zijn omdat je Gods zegen ervaart in je leven, maar dat je blij bent met God ook in moeilijke periodes in je leven.
 3. Vrede – hiermee wordt bedoelt dat je vrede (rust) in God zoekt. Dat je vertrouwt op Gods wijsheid en macht en niet op dat van jezelf. Het tegenovergestelde hiervan is dat je onrustig en bezorgd bent. Dus leg je zorgen bij God neer en vertrouw er op dat Hij voor je zorgt.
 4. Geduld – dit spreekt aardig voor zich, maar het gaat er om dat je geduld hebt met de mensen om je heen en daarnaast ook met de dingen die in je leven gebeuren. Dus als het niet zo gaat als je wilt, wees dan ook geduldig.
 5. Vriendelijkheid – wees vriendelijk naar de mensen om jou heen, alle mensen. Dien hen en niet doordat je jezelf dan zo goed vindt. Dus help eens een keer iemand met boodschappen doen ook al heb je hier helemaal geen zin in.
 6. Goedheid – in dit stuk kan je goedheid zien als vrijgevigheid. Deel jouw goedheid uit aan de mensen. Houd niet alles alleen maar voor jezelf, maar deel ook uit aan de mensen die minder hebben.
 7. Geloof – in de meeste bijbels staat hier ‘geloof’, maar in de oorspronkelijke tekst staat er ‘pistis’ en dit kan vertaald worden met ‘geloof’ of ‘trouw’. Wat er met dit onderdeel van de vrucht wordt bedoeld is dat je een betrouwbaar persoon bent. Dat anderen op je kunnen rekenen, maar dat je daarnaast ook af en toe, hoe ongemakkelijk dit ook kan zijn, anderen wijst op de waarheid.
 8. Zachtmoedigheid – hier gaat het om nederig zijn, jezelf niet boven anderen zetten. Jezus leven is hier een perfect voorbeeld van. Belangrijk hierbij is dat het niet gaat om minderwaardigheid. Iedereen is evenveel waard.
 9. Zelfbeheersing – jezelf onder controle hebben. Wanneer je ergens niet mee eens bent, dit op een rustige manier kenbaar maken i.p.v. te schelden of boos te worden.

Het is erg begrijpelijk als je je in een aantal van bovenstaande onderdelen meer herkent dan in anderen, maar zoals we al aangaven heb je alle onderdelen van de vrucht van de Geest ontvangen. We moeten er alleen wel serieus mee aan het werk gaan, om het zichtbaar te maken in ons leven. Een belangrijk voorbeeld voor ons hierin is Jezus, kijk naar Hem, ken Hem en houdt van Hem. Houd Jezus als voorbeeld in je leven en de vrucht van de Geest zal steeds meer in jou gaan groeien.

Na deze informatie is het goed om eens na te denken hierover. Doe dat aan de hand van onderstaande vragen.

 • Heb jij de vrucht van de Geest al ontvangen?
  • Zo ja, is daar al iets van zichtbaar of moet dit nog groeien?
  • Zo nee, zou je dit wel willen ontvangen?
 • Zijn er onderdelen van de vrucht van de Geest die bij jou meer zichtbaar zijn dan anderen? Hoe komt dit denk je?
 • Welke onderdelen van de vrucht van de Geest zouden nog meer moeten gaan groeien in jouw leven? Vind je dit lastig? Hoe komt dit?
 • Schrijf voor jezelf drie concrete punten op hoe jij in de komende periode aan het werk wilt gaan met de vrucht van de Geest.

Tot slot

Vergeet dus niet dat je de vrucht van de Geest sowieso in je hebt als jij gelooft, maar geef de vrucht ook water, onderhoudt het. Bid hier ook regelmatig voor.

Misschien ben je nog niet echt bekend met de Heilige Geest of heb je nog helemaal nooit iets over hem gehoord of gelezen. Lees dan eens de blog van oktober over de Heilige Geest. Hier zal je weer veel meer over hem ontdekken en dat zal je zeker helpen in je geloofsleven.