Skip navigation MENU

Financiële informatie

In principe kost het de tieners geen geld om naar tienergroep Eljada te komen. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van giften.

We hebben iedere zaterdag bij binnenkomst een zendingspotje. Dit geld is bedoeld voor huishoudelijke kosten en de zendelingen die wij steunen. We vragen de tieners of zij iedere week hiervoor wat geld willen meenemen (bijvoorbeeld €1,00).

We hebben ook maandelijkse kosten die betaald moeten worden. Zo moet o.a. de huur van de Dorpsherberg, de catering op de avonden, materialen die tienergroep gebruikt en de sprekers die komen betaald worden.

Tienergroep Eljada heeft een ANBI status. Dit betekent dus dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Wilt u tienergroep Eljada steunen?

IBAN: NL32 RABO 038 75 547 34

SPCJ tnv tienergroep Eljada