Skip navigation MENU

Financiële informatie

In principe kost het de tieners geen geld om naar tienergroep Eljada te komen. Wel hebben we iedere zaterdag twee zendingspotjes. Eén is voor de huishoudelijke kosten en de andere voor de zendelingen die wij steunen. We vragen de tieners of zij iedere week hiervoor wat geld willen meenemen (bijvoorbeeld €1,00).

Maandelijks hebben we enkele kosten die betaald moeten worden. Zo moet o.a. de huur van de DorpsHerberg, de catering van de avonden, materialen die tienergroep gebruikt en de sprekers die komen, betaald worden. Deze kosten worden betaald door de opbrengsten van de zendingspotjes en door giften van ouders. Tienergroep Eljada is dus afhankelijk van de giften en het geld dat de tieners meenemen op zaterdag.

Tienergroep Eljada heeft een ANBI status. Dit betekent dus dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Wilt u tienergroep Eljada steunen?

IBAN: NL32 RABO 038 75 547 34
SPCJ tnv tienergroep Eljada