Skip navigation MENU

Maak je geen zorgen

Geplaatst op 25-03-2020 in Blog.

In deze periode kun je je misschien veel zorgen maken. Matthias wil met je nadenken over wat God zegt in de bijbel over zorgen maken. Lees lekker verder en ga aan de slag!

In deze korte Bijbelstudie wil ik je laten zien hoe ontzettend fijn het is om je zorgen bij God neer te leggen. Ik heb dit zelf de laatste maanden mogen ‘ontdekken’ en ik heb echt gemerkt dat het mij heel erg helpt om mijn zorgen bij God neer te leggen en om daar mee aan de slag te gaan. Pak je bijbel, een pen en papier erbij zodat je antwoorden kan geven op de vragen, dat helpt je om er meer mee aan de slag te gaan. Probeer zelf antwoord te geven op de vragen, schrijf die op en ga dan verder 😊. 

Je kunt je over ontzettend veel dingen zorgen maken. Je maakt je zorgen over iets als je er veel over nadenkt en je er niet blij van wordt. Dit kan omdat je niet weet wat je op je brood moet doen maar ook omdat je opa of oma een erge ziekte heeft bijvoorbeeld.  

1. Over welke dingen maak jij je zorgen? Probeer minstens vijf dingen op te schrijven en schrijf ze op volgorde van waar je je het meest zorgen over maakt tot waar je je het minst zorgen over maakt. 

Ik maak af en toe ook zo’n lijstje, soms wel met 30 dingen waar ik me zorgen over maak. Het helpt mij om het op te schrijven, op deze manier kan ik het makkelijker loslaten. 

2. Wat denk je dat God jou zou adviseren als je je zorgen maakt? Schrijf dit op.  

Lees de volgende Bijbeltekst: Mattheüs 6: 25-34 

3. Wat adviseert Jezus in dit gedeelte aan jou als je je zorgen maakt? Schrijf dit op. 

In dit gedeelte zegt Jezus dat Hij voor jou zorgt! Hoe vet is dat! In vers 34 zegt Jezus dat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen zorgen, hiermee bedoelt Hij dat het geen zin heeft om over morgen te piekeren als je vandaag leeft! We mogen weten dat God het niet wil dat wij ons zorgen maken, want daar worden we niet blij van maar juist verdrietig. God wil dat jij blij bent! 

Lees de volgende Bijbeltekst: Filippenzen 4:6-7 

4. In deze tekst staan drie dingen die Paulus (de schrijver van de brief aan de Filippenzen) jou adviseert om te doen. Wat zijn deze drie dingen? Schrijf ze op. 

Naast dat er hier staat dat we ons geen zorgen hoeven te maken (1) zegt Paulus dat we God mogen vragen wat we nodig hebben (2) en dat we Hem mogen danken in al onze gebeden (3). Deze drie punten kan je heel goed gebruiken als je je zorgen maakt! Het derde advies kan erg hulpvol zijn als je je zorgen maakt, want hierdoor focus je je op wat je allemaal gekregen hebt van God in plaats van alle dingen die niet gaan zoals jij het wilt. Als je dankbaar bent maak je je dus minder snel zorgen! 

5. Waar ben jij dankbaar voor? Schrijf minstens 10 dingen op. Je kunt bijvoorbeeld dankbaar zijn voor een lekker broodje pindakaas of omdat God van jou houdt! 

Pak je antwoord van vraag 1 er even bij. Je hebt hier opgeschreven waar je je zorgen over maakt. Je mag nu de drie punten uit Filippenzen toepassen op de zorgen die je hebt. Probeer per zorg die je opgeschreven hebt te bidden. In je gebed mag je de volgende drie dingen doen: 

  • Je zorg die je hebt aan God geven; bijvoorbeeld door dit gebed: ‘God ik leg deze zorg in Uw handen’. 
  • Je mag vragen aan God wat je nodig hebt voor de zorg die je hebt. Bijvoorbeeld: Wilt U me morgen weer zo een lekker broodje pindakaas geven? 
  • Je mag God danken voor wat Hij geeft. Bijvoorbeeld: Dank U voor het lekkere broodje pindakaas! 

Ik heb gemerkt dat als ik mijn zorgen aan God geef en ik tijd besteed met God ik een veel relaxter leven heb! Jezus zei ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal je er bij gegeven worden’. Als jij je op God focust dan hoef je je niet zorgen te maken, want God geeft je alles wat je nodig hebt! 

Dit was ‘m dan. Als jij je zorgen maakt dan kan het ook goed zijn om daar over te praten met anderen. Weet dat ik en de andere leiders daar altijd voor open staan! Dit kan bijvoorbeeld ook door te appen of te videobellen met een van ons 😊. 

Groetjes Matthias