Skip navigation MENU

Floor Duim

Geplaatst op 19-06-2019 in Blog.

Hallootjes allemaal,

Floor DuimMijn naam is Floor Duim en ik ben 16 jaar oud. Ik hou van lezen, films en series kijken en ik zit op volleybal. Verder ga ik naar school op het LF en werk ik bij de mooiste supermarkt in Nunspeet, namelijk de Albert Heijn :) Dat is eigenlijk mijn hele leven en ik ben natuurlijk een kind van God. Het belangrijkste stukje van mijn leven

Komende zaterdag is alweer de laatste Eljada-avond en dat is natuurlijk heel verdrietig. Het kan best moeilijk zijn om dan in die 8 weken, zonder Eljada, je te richten op God en tijd apart te zetten. Dus ik wilde even wat dingen delen die mij heel erg helpen in die tijd en sowieso het hele jaar door.

Lees in je bijbel

Ik snap dat het soms saai kan zijn en dat het lastig is om je ertoe te zetten, maar je zal er echt veel aan hebben. God heeft aan ons de bijbel gegeven en dat heeft Hij niet zonder doel gedaan. Je zal meer leren over God, wie Hij is en hoe Hij denkt, dat zal je relatie met Hem ook plezieriger en gelukkiger maken.

(Tip: als je niet houdt van lezen of de bijbel erg lastig vindt, kies een makkelijke vertaling en begin met het Nieuwe Testament, dat is vaak wat makkelijker om doorheen te komen, ook Psalmen en Spreuken zijn vaak wat makkelijker om te lezen)

Bid

God weet alles, maar Hij vindt het geweldig om met je te praten en Hij wil heel graag horen hoe je dag was en wat je hebt gedaan, van jou. Hij zal doen alsof Hij het nooit eerder heeft gehoord, omdat Hij zo geniet van die momenten met jou en Hij wil jouw leven graag door jouw ogen zien. Dus bid, praat met Hem. Het helpt mij ook om aan God te vragen of ik Hem mag herkennen in alledaagse dingen. Als ik dat doe en ik zie bijvoorbeeld de zon mooi door het bladerdek van de bomen schijnen, kan ik God daarin zien.

In de bijbel staan ook super veel bijbelteksten over het belang van bidden, hier zijn een paar van mijn favorieten:

1 Tessalonicenzen 5:16-18

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Psalm 145:18

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.

Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

(Tip: val je vaak in slaap bij het bidden? Hou je lamp aan en zit rechtop in je bed of schrijf je gebed op (opschrijven helpt ook met danken, zo kan je je gebed teruglezen en kijken of God al iets heeft gedaan met jouw gebedspunten). Bij mij helpt het ook om mijn gebed te fluisteren, op die manier kan ik mijn rondvliegende gedachten en mijn gebed makkelijker op orde houden.)

Dit zijn echt de meest voor de hand liggende dingen ooit, maar ze werken echt. Dus probeer het gewoon.

Velen van jullie zullen deze vakantie waarschijnlijk de bekende ‘zomervakantie dip’ meemaken. Dat kan door in aanraking te komen met mensen die niet christelijk zijn en die je slecht kunnen beïnvloeden (hoeft natuurlijk niet zo te zijn!). Maar ook doordat je gewoon niet zoveel over God nadenkt en Hem een beetje zijdelings laat liggen.

Je mag weten dat jij de kracht hebt van de Geest om weerstand te bieden tegen die ‘zomervakantie dip’. Op Opwekking hield Olaf zondagochtend een praatje over die kracht. Voordat Jezus de woestijn in ging en werd verleid door de duivel (Lucas 4:1-13), werd Hij gedoopt en bij die doop daalde een duif op Hem neer aka de Heilige Geest. Jezus was dus vervuld van de Geest, toen Hij op de proef werd gesteld. En Hij kon de duivel weerstaan door de kracht van de Geest. Diezelfde Geest woont in jou, dus ook jij kan door die kracht eventuele verleidingen weerstaan. En die verleidingen kunnen van alles zijn, de een wordt sterk beïnvloed door gewelddadige games, maar de ander totaal niet, de ander wordt juist sterk beïnvloed door mensen die veel schelden. Voor iedereen is dat anders, maar de grootte van die kracht blijft gelijk. Natuurlijk zal je één of twee keer of misschien wel tien keer toegeven aan de verleiding, maar het mooie is, dat God een God van genade is, dus bij Hem kan je weer je verhaal doen en om vergeving vragen.

God wil gewoon dat je naar Hem toekomt met je problemen, maar ook met je blijdschap en geluk, dat is het, dat is wat Hij graag wil. Hij wil gewoon in jouw leven zijn, dus als je Hem toelaat en Hem vertelt over alles in je leven, kan Hij centraal komen te staan, op Opwekking had Joël het ook over Jezus centraal laten staan. Veel mensen zetten namelijk een deel van hun dag apart voor God, maar Hij wil bij alles betrokken zijn. Hoe je dat kan doen, is door alles met Hem te delen. Je hoeft je nergens voor te schamen, want Hij kent zelfs je meest duistere gedachten. Dus praat met Hem en jullie relatie zal daar alleen maar beter van worden.

Dus zoek God op in de bijbel en in gebed en je zal steeds meer van Hem merken, ook in je ‘zomervakantie dip’.