Skip navigation MENU

Eljada & Corona

COVID-19; datgene wat het kalenderjaar 2020 anders heeft gemaakt voor alles en iedereen. Zo ook voor ons als Tienergroep Eljada. Het seizoen 2019/2020 hebben we helaas vroegtijdig moeten afkappen en heeft ons druk aan het denken gezet over de toekomst van Eljada, omdat het coronavirus nog steeds onderdeel is van onze samenleving.

Wij, als leiders van Eljada vinden dat de veiligheid van uw zoon of dochter nu nog meer centraal staat dan de afgelopen jaren. Om dit op de juiste manier te kunnen regelen hebben we uitvoerig overlegd met verschillende mensen en organisaties binnen ons netwerk en gevraagd om feedback op onze plannen.

Op 26 september 2020 gaan we weer van start en we hebben besloten dit als volgt te doen:

  1. Bij binnenkomst wordt er gevraagd of je corona klachten hebt zoals bepaald door onze overheid. Mocht er een tiener zijn met deze klachten, dan moeten we helaas de desbetreffende tiener en eventuele broertjes en zusjes de toegang weigeren. Dit geldt uiteraard ook voor de leiders. (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19);
  2. Bij binnenkomst worden de namen en gegevens genoteerd van de aanwezige tieners;
  3. Er wordt niet gezongen;
  4. Leiders houden 1,5 meter afstand tot de tieners;
  5. Het openen en sluiten van de avond wordt anders ingericht i.v.m. de combinatie hulpleiders/leiders;
  6. Tieners die apart wensen te zitten van andere tieners kunnen dit aangeven, wij zorgen ervoor dat je dan een andere plek krijgt.

Als Eljada hanteren wij de regels van het RIVM in overleg met de Stichting Prot. Chr. Jeugdwerk (SPCJ) in Nunspeet, welke weer onderdeel is van de gemeente Nunspeet. Dit betekent dat tieners bij ons geen anderhalve meter hoeven te houden van elkaar, behalve als ze (zie punt 6 hierboven) dit zelf aangeven.

De leiding doet haar uiterste best om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Eljada doet ook een beroep op u als ouder/verzorger. Instrueer uw tiener(s) en neem de RIVM maatregelen meer dan serieus. Vertoont uw tiener coronaverschijnselen? Laat dit dan ook weten aan de ouders/verzorgers van bevriende tieners die ook naar Eljada gaan, zodat alle maatregelen preventief blijven en er niet repressief hoeven te worden.

Samen met u kunnen we er voor zorgen dat ondanks deze pandemie de Dorpsherberg in Nunspeet op zaterdagavond een plek mag zijn waar God groot gemaakt wordt.